PROPAGANDA LA CURTICI

Am citit foarte mult despre comunism şi pot să spun că sunt în temă. M-au ajutat şi documentarele pe care le-am văzut.
În cele ce urmează vreau să redau patru elemente de propagandă comunistă pe care le regăsim în ziua de azi. Nu la televizor, nici la radio sau în presa centrală, ci tocmai în ziarul nostru curticean – Gazeta de Curtici, nr. 214 din 23.12.2011.

1)
Pe frontispiciu, un citat din marele conducător: Dar cea mai mare realizare a mea a fost încrederea pe care mulţi dintre dumneavoastră mi-au acordat-o. Mă simt onorat !

2)
Puţin mai jos, poza conducătorului.

3)
La mijlocul ziarului, Raportul de activitate al primarului (a se citi Măreţele realizări ale primarului). Cu poze şi cu planurile următorului cincinal (a se citi mandat).

4)
Şi acum, cireaşa de pe tort. La pagina a 7-a se vorbeşte despre Revoluţia din 1989 şi cum s-au petrecut faptele în oraşul nostru. Pe a doua coloană a articolului, la mijloc, citim cu litere îngroşate: Inginerul Nicu Aaniţei primeşte un automat şi merge cu „gazul” său la Gara CFR.

No comments yet

leave a comment

*

*

*